Myopia kezelés ügyfelek véleménye

Rövidlátás

myopia kezelés ügyfelek véleménye

Martin Zoltán: Milyen adatok kezelése szükséges és elkerülhetetlen egy egészségügyi intézmény részéről? Az előzőkben arról szóltunk, hogy az egészségügyben milyen adatok kezelése lehetséges, ezek milyen védelemben részesülnek, és az adatvédelmi jogszabályok megszegése milyen jogi következményekkel járhat.

Mi az enyhe myopia?

A következőkben arra vonatkozóan szeretnénk tanácsot adni, hogy milyen adatok kezelése elkerülhetetlen az Egészségügyi törvény Eütv. Ha egy orvos vagy egy betegellátásban részt vevő más személy az adatvédelmi jogszabályokat fellapozza, akkor nem feltétlenül egyértelmű számára, hogy egy adott beteg mely adatainak rögzítéséhez van joga, mely adatok felvétele kötelező vagy legalábbis célszerű.

Annak meghatározásához, hogy milyen adatok kezelése várható el a betegellátótól - nézetünk szerint - nem elegendő az Egészségügyi adatvédelmi törvény és az Egészségügyi törvény rendelkezéseinek ismerete. Figyelembe kell venni a betegellátó és a beteg közötti kapcsolat szélesebb kontextusát is.

A rövidlátás (myopia), a korszerű korrekció módszerei

Myopia kezelés ügyfelek véleménye egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint az előbb említett szélesebb kontextus azonos irányba mutatnak.

A betegellátótól az egyes adatfajtákra vonatkozó jogszabályi rendelkezés hiányában is elvárható, hogy minden olyan adatot rögzítsen, amely a gyógykezelés céljából szükséges. Hogy melyek ezek, arra az orvos és a beteg közötti jogviszony jellege iránymutatást ad. Az esetek túlnyomó többségében a betegellátó és a beteg közötti jogviszony a Polgári Törvénykönyv Ptk. Az előbbieket főszabálynak kell tekinteni.

kontakt látásjavító tanfolyamok orvosok számára látásvizsgálati módszerek

A modern orvoslásban azonban létrejöhet a betegellátó és a beteg között olyan jogviszony is, amelyben az orvos igenis eredmény szolgáltatására köteles.

A bírói gyakorlatban egyre inkább uralkodónak myopia kezelés ügyfelek véleménye az az álláspont, hogy ha egy egészségügyi szolgáltató meghatározott összeg ellenében a fent említett plasztikai beavatkozásra vállalkozik, akkor ezen szerződés már nem megbízásnak, hanem vállalkozási szerződésnek minősítendő.

myopia kezelés ügyfelek véleménye marketing myopia myopia

A Ptk. Az adatkezelés szempontjából mind a vállalkozási, mind a megbízási jogviszony azonos megítélés alá esik.

myopia kezelés ügyfelek véleménye szemészeti berendezések rodenstock Németország

A Polgári Törvénykönyvnek a szerződésekre vonatkozó általános szabályai ugyanis egyaránt vonatkoznak a megbízásra is és a vállalkozásra is. A szerződéskötést megelőzően is tájékoztatniuk kell egymást a megkötendő szerződést érintő minden lényeges körülményről. Ugyanez a magatartás a betegellátótól elvárható azt követően is, hogy a beteg által adott megbízást elfogadta.

látás helyreállítása, amelyet maga a szem lát

A kötelezettnek a szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben elvárható, a jogosultnak pedig ugyanilyen módon elő kell segítenie a teljesítést. Mely adatokat kell a dokumentációban rögzíteni? Az Eütv.

myopia kezelés ügyfelek véleménye az életkorral összefüggő látáskárosodás

Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát. A 3 bekezdés alapján az egészségügyi dokumentáció részeként meg kell őrizni: a az egyes vizsgálatokról készült leleteket, b a gyógykezelés és a konzílium során myopia kezelés ügyfelek véleménye iratokat.

Olvassa el is