Megvetés az emberek iránt, Megvetés - Contempt - dudazenekar.hu

Fal, ami elválaszt egymástól – ökomenikus imahét

megvetés az emberek iránt

A magányhoz viszi az emberek iránt való megvetése, akik a pillanatnyi ragyogáson tapsolnak, s az aranyat imádják vad hajszában. Noha Katona sehol sem céloz Rousseaura, e költemény egésze nyilvánvalóan a "promeneur solitaire" szellemétől fogant, s a Rousseau-i gondolkodásnak a hangulat értelmezésében való szerepe nagyobb benne, mint bármely más a magányról írt magyar költeményben. Katona lelkivilágában tragikus színt ölt a jelen egyedüli realitásának gondolata is.

gyermekek látásbetegségei

Van azonban egy filozófus, akinél ugyancsak megvetés az emberek iránt remény és várakozás hiábavalóságának megokolásául is szóbakerül az időmozzanatok problémája s akinek gondolkodásában ugyancsak több apró részlet van, amely Katona verseinek egy-egy részletével méginkább párhuzamba állítható. Ez a filozófus Schopenhauer, a véget nem érő örök most és örök itt körében céltalanul törtető akarat filozófusa.

Noha Schopenhauer népszerűsége csak a század közepén kezdődött, éppen nem volna semmi hihetetlen abban, hogy Katona olvasta Schopenhauer főművét, az először megvetés az emberek iránt megjelent Die Welt als Wille und Vorstellung-ot.

Miért ül le a látás a fülek átszúrása után? mi a látás a kutyákról?

Olvassa el is