Látássérült gyermekek tanítása

Látássérült gyermek a családban

Látássérült gyermekek az iskolában

Írni, olvasni tanítják. Lakatos Alfréd A látássérült gyermekek látássérült gyermekek tanítása intézményes keretek között óta folyik Magyarországon.

Hosszú ideig ugyanazon intézményben tanultak a súlyos és kevésbé súlyos fokban látássérültek.

Budapesten, Zuglóban van egy iskola, ahova gyengénlátó és aliglátó gyermekek járnak. Az intézmény nemcsak oktatás-nevelésüket látja el, hanem sokuknak egész életre otthont ad, a távol lakó gyermekek csak a hét végét töltik családjuk körében. Hatalmas tornaterem, saját uszoda, korszerűen felszerelt szertár segíti az oktatást.

A gyógypedagógiai intézmények differenciálódása következményeként létrejött a gyengénlátók önálló iskolája is; először Budapesten banmajd Debrecenben ben. A vakok számára pedig a mai napig Budapesten, a Városliget szélén álló hatalmas épület az egyetlen, állami fenntartású speciális intézmény, amely már elnevezésében is összegzi a falai között folyó nevelő-oktatómunka fő területeit: Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Budapest, XIV.

Látássérült tanulók megsegítése a szakiskolai képzésben

A gyönyörű műemlék épület ben épült, a századeleji építészeti stílus, a szecesszió jegyeit viselve magán. Bátran állíthatjuk, nemcsak Zugló, hanem Budapest egyik legszebb műremeke. A kézműves tevékenységek pl. Előrelépést jelent, hogy a gyerekek testnevelését, mozgásnevelését több tornaterem és gyógytornaszoba szolgálja, s a látássérült gyermekek tanítása álom valóra válása, a két tanmedencés dexazone a szemészetben elkészülte a Fővárosi Önkormányzatnak és a "Szól a szív Az intézmény gyermek befogadására alkalmas.

Jelenlegi helyét Budapest XII.

Csocsán Emmy

Az intézmény bővítésére ben került sor, s így jelenleg festői környezetben, jó levegőn, a Sváb-hegyen, új, impozáns épületben - mely jól felszerelt speciális eszközökkel, különféle foglalkoztató helyiségekkel és úszómedencével - 55 óvodás és általános iskolás korú gyermek látássérült gyermekek tanítása. Az intézmény specialitása, hogy a gyerekek nagy része halmozottan sérült mozgássérült-vak, értelmi fogyatékos-vaktovábbá, hogy az intézmény - egyházi jellege ellenére - állami gondoskodásban lévő gyermekek nevelését is vállalja.

hogyan lehet visszanyerni a látást

Az Ma már az látássérült gyermekek tanítása oktatásban is egyre több vak tanuló vesz részt. Számukra a speciális segítést - Braille tankönyvek, taneszközök, szaktárgyi felkészítés, habilitációs fejlesztés - a Vakok Általános Iskolájában működő utazótanári csoport biztosítja.

Tisztelt Látogató!

A vak gyermekek köre Orvosi szempontból azok a gyermekek tartoznak e kategóriába, akiknek látásélessége 0 teljesen vakokilletve akiknek Pedagógiai szempontból nemcsak a vízus a astigmatizmus myopia esetén, hanem figyelembe kell venni azt is, mikor veszítette el látását a tanuló, veleszületett-e a vaksága vagy később vált súlyosan látássérültté.

Továbbá fontos az is, hogy a látási fogyatékos látássérült gyermekek tanítása állapota javuló, romló tendenciájú, vagy megállapodott-e, hiszen ennek megfelelően kell dönteni arról, hogy látó típusú nevelésben részesüljön-e.

kép a szem látómezőjéről gyakorlat rövidlátástól szenvedő szemnek

Mindezek látássérült gyermekek tanítása kell megválasztani számára a pedagógiai módszereket, eszközöket, a megfelelő iskolatípust. Az általános iskolás korú vak gyerekek beiskolázása két úton történik: amennyiben a vakok óvodájában kapja a kisgyermek az iskoláskor előtti speciális felkészítést intenzív hallás- mozgás- tapintás- tájékozódás- értelemfejlesztésakkor iskolaérettségének megfelelően léphet az első osztályba.

Látássérült gyermekek az iskolában A látássérült gyermekek oktatása történhet elkülönítve, vagy a többi gyermekkel együtt, integrált formában. Nemcsak a sérültség súlyossága, hanem a látássérült gyermek személyisége is meghatározó a beiskolázásnál. A kiválasztás Az iskola kiválasztásánál mérlegelni kell a helyi igényeket, adottságokat, az eredményes pedagógiai munka lehetőségeit.

Ha nem részesül speciális óvodai nevelésben, akkor a Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálata és beiskolázási javaslata alapján kezdheti meg a tanuló iskolai tanulmányait. Az új közoktatási törvény értelmében a szülőnek joga van a "szabad" iskolaválasztáshoz, amennyiben az általa kiválasztott intézmény biztosítani tudja a gyerek megfelelő fejlődéséhez szükséges személyi- és tárgyi feltételeket.

Ezért igen fontos a Bizottság szakvéleményének és a szülői igényeknek az egyeztetése.

  • Életkorral összefüggő hyperopia
  • Látási szivárvány körök a fényforrások körül

A vak gyermekek látássérülésének oka szerint az utóbbi 15 évben átrendeződés látássérült gyermekek tanítása, s ez a folyamat felgyorsult. Hasonlóképpen magas a teljesen vakok, illetve az aliglátók közül a legkevesebb látásmaradvánnyal rendelkezők, az ún. A 8 évfolyamos rendszerből a 4.

Korai fejlesztés

A vak gyermekek számára fő cél: az általános alapműveltség elsajátítása. A tananyag - bizonyos módosításokkal - a látó általános iskolai tanulók látássérült gyermekek tanítása előírtakkal azonos. A nevelési-oktatási feladatok megtervezésekor, a módszerek választásakor azonban a pedagógusnak figyelnie kell arra, hogy a vak gyermek ismeretszerzése - a látás hiánya miatt - más, a külvilág iránti látó beállítódás helyett elsősorban a haptikus bőr- és mozgásérzékelés és a hallási beállítódás jellemzi.

Ezért fontos minél korábban megkezdeni az ép érzékszervek gyakoroltatását, a hallás, tapintás, szaglás, ízérzékelés fejlesztését. A vak gyermek korlátozott a tájékozódásban, közlekedésben, az önkiszolgálás különféle területein. Mindez pszichésen megterhelő lehet számára, ezért esetleg személyiségzavar pl.

Látássérült gyermek a családban

A pedagógus csak fokozott odafigyeléssel, egyéni bánásmóddal korrigálhatja mindezt. Látássérült gyermekek tanítása matematika oktatás speciális eszközei: abakusz, mértani testek, speciális körzők, vonalzók, függvénytábla stb. A földrajz és a történelem oktatásában használatos domború térképeken, földgömbön történő tájékozódás sok gyakorlást igényel.

látás romlásának lelki okai

A műveltségi területek szaktárgyakra történő bontásakor az alábbi szakanyagok változtatására került látássérült gyermekek tanítása Módosításra szorult a testnevelés és az életvitel és gyakorlati ismeretek szaktárgy tananyaga. Speciális tananyaga van a rajz és ábrázolás tantárgynak, a gépírás és szövegszerkesztésnek, a számítástechnikai alapismereteknek.

A tehetséggondozás terén két műveltségi terület felkarolása a fiatalok továbbtanulása, munkalehetőségeinek bővítése szempontjából fontos feladat: 1. Továbbá különféle speciális segédeszközök Optacon, Braille-kijelzők, Braille-jegyzetelők stb.

Látássérült gyermekek nevelése többségi óvodában

Fokozott figyelmet kell fordítani azok gimnáziumi felkészítésére, akik segítségre szorulnak. Biztosítani kell a zenetanulás és a sportolás lehetőségét is a gyerekek számára. A rehabilitáció főbb területei: az ép érzékszervek intenzív fejlesztése, beszédhiba-javítás, intenzív mozgásfejlesztés tapintás, finommozgás, kézügyesség fejlesztése, testtartási hibák pl.

A diákotthon szerepe a tanulók nevelésében A vak gyermekek nagy része a speciális beiskolázás miatt az iskoláztatás idejére diákotthoni elhelyezésben részesül.

  • OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 1 A közoktatásról szóló
  • Szempír, homályos látás

A nevelő munka e téren kiterjed: az iskolai tanulási tevékenységet kiegészítő egyéni tanulásra, ismeretszerzésre; az önálló életvitelre felkészítés különféle színtereken történő gyakoroltatására pl.

A speciális intézményekben követelmény, hogy gyógypedagógiai végzettségű pedagógusok foglalkozzanak a gyermekekkel.

Látássérült gyermek a családban

A továbbtanulás a vak gyerekek számára is integrált formában biztosított gimnáziumokban, illetve szakközépiskolában. Új lehetőség a speciális szakiskolai képzés számítógép-kezelői, szőnyegszövő, kosárfonó, kefekötő szakmákban Budapesten, a vakok iskolájában és Pécsett a Világ Világossága Alapítvány Rehabilitációs Centrumában. Távolabbi célok Pedagógiai szempontból a látássérült gyermekek oktatásával, nevelésével foglalkozó szakembereknek folyamatos szakmai, elméleti, módszertani megújulásra van szükségük, ami az általános pedagógiában és a gyógypedagógia területén való elmélyülést feltételezi, s követni tudja az alapképzésben történt változásokat.

Ehhez nyújt megerősítést a több mint éves múlt, a látássérültek oktatásában eredményesen munkálkodó elődök tiszteletreméltó tevékenysége.

Olvassa el is