A gyermekek látásromlásának fő formái, Szótár – Az orvosi diagnózisok pedagógiai szempontú értelmezése

a gyermekek látásromlásának fő formái

A leginkább hiteles adatok rendőrségi statisztikákból származnak, amelyek persze csak a jéghegy csúcsát jelentik. A németországi rendőrség adatai szerint benben volt a regiszt­rált gyermekbántalmazás esetek száma. A bántalmazás és elhanyagolás miatti gyermekhalálozással kapcsolatos ban készült nemzetközi összehasonlító vizsgálatban hazánk a vizsgált 27 OECD ország közül a A legke­vesebb ilyen halálozás Spanyolországban volt, a magyarországi halálozást megha­ladó eredménnyel Új-Zéland, az Egyesült Államok és Mexikó rendelkezik.

a gyermekek látásromlásának fő formái

A gyermekbántalmazás túlnyomó több­sége a családon belüli erőszak kategóriájába tartozik, a hazai gyermekvédelmi jelzőrendszer ben gyermek családon belüli bántalmazásáról szerzett tudomást. Mitértünk gyermekbántalmazás alatt?

A gyermekek verése még a XIX. Maga az a gyermekek látásromlásának fő formái, a bántalmazott gyer­mek szindróma battered a gyermekek látásromlásának fő formái syndrome Henry Kempe amerikai gyermekgyógyász professzor nevéhez fűződik Ma már a gyermekek bántalmazását hazánkban is törvény Törvény, a Gyermekvédelmi Törvény tiltja.

A látássérülés értelmezése

Szexuális bántalmazásra ennél ritkábban derül fény, részben azért, mert maga a sértett is szégyelli a vele tör­ténteket és nem mer segítséget kérni. Az elhanyagolás során, amely szintén a bántalmazás körébe tartozik, a gyermek hiányt szenved azokban a szükségletekben, amelyek testi, lelki, szociális fejlődését elő­segítenék, így károsodás érheti a gyermeket az adott időben vagy hosszú távon is.

Fizikai bántalmazás A fizikai bántalmazás során a gyermek testi sérülést, károsodást, fájdalmat szen­ved el. A súlyo­sabb bántalmazási formák között fellelhető a verés, rugdosás, égetés, leforrázás, ledobás, fojtogatás, mérgezés, hogy csak néhányat említsek a változatos eszközökből.

a gyermekek látásromlásának fő formái látássérült gyermekek megoszlanak

Ennek megfelelően az ellátás, illetve a vizsgálatok során lágyrészsérüléseket, haematomákat, csonttöréseket sokszor különböző stádiumban lévő vérömlenye­ket és csonttöréseketégési sérüléseket találunk. A sérülések nem azokon a test­részeken és helyeken láthatók, amelyeken a szokásos, például elesés során létrejövő sérülések keletkeznek. Bántalmazás során a legtöbbször egyidejűleg több csont törése van jelen, és ezek nem magyarázhatók bal­eseti mechanizmussal.

Rövidlátás

A leggyakoribb csontsérülések a humerust, femurt, tibiát és a koponyát érintik, ezek egyéves a gyermekek látásromlásának fő formái alatti előfordulása szinte mindig bántalma­zás eredményei. A bordatörés, sorozat-bor­datörés a csecsemő erős megragadásából származik. A bántalmazás speciális formája a Münchausen by proxy szindróma és a megrázott gyermek szindróma.

A Münchausen by proxy, egy ritkán előforduló tünetegyüttes esetében az anya szándékosan betegíti meg a gyermekét, különböző módokon, például helytelen gyógyszeradagolással, majd mindent megtesz gyógyulása érdekében, kórház­ról kórházra, orvostól orvosig viszi gyer­mekét. Ilyenkor egy idő után feltűnővé válik a szakmailag megmagyarázhatatlan rosszullétek, a gyermekek a gyermekek látásromlásának fő formái fő formái gyakorisága.

A hát­térben az anya pszichés zavara áll. Az erős rázás következ­tében a csecsemő feje, amelyet a gyenge nyakizmok nem tudnak tartani, tehetetle­nül csapódik előre, hátra, eközben alakul­hatnak ki a sérülések: a hídvénák szakadása, subduralis haematoma, contusio cerebri, retinabevérzések, nyaki gerinc-és gerinc­velő-sérülések. A megrázás közben a csecsemő erő­teljes megragadása sorozat-bordatörést okozhat.

Többnyire az ártani nem akaró, de a síró csecsemőt megfelelő módszerrel lecsillapí­tani képtelen, indulatos szülő megoldása a csecsemő erőteljes megrázása. Hasonló mechanizmussal sérülhet a játékból feldobott csecsemő is. Szexuális bántalmazás E körbe tartozik szexuális aktus elkövetése gyermeken, illetve aktusra kényszerítése; a szexuális aktuson kívül az erre irányuló csábító tevékenység, magamutogatás, sze­xuális tevékenység a gyermek előtt, pornófilmnézés, illetve ilyen tartalmú újságok nézegetése a gyermekkel.

A gyermeknél erre utaló tünet lehet a kislányok hüvelyi folyása, vérzés, genitális viszketés, visszatérő húgyúti infekció, enuresis nocturna, szájüregi sérülések. A gyermek magatartásában észlelhetők eltérések, szexuális tartalmú játékokat játszik, szexualitással kapcsolatos kifeje­zéseket használ. Serdülőknél viselkedésbeli eltérések vethetik fel a gyanút a szexuális abúzusra, mint például iskolakerülés, drog­használat, prostitúció.

Kiskorú terhessége, nemi betegsége is bántalmazási gyanújel. Érzelmi bántalmazás Nehezen utolérhető bántalmazási formá­nak számító érzelmi bántalmazás súlyos károkat okozhat a gyermek személyiség­fejlődésében. Az érzelmi bántalmazás tárgykörébe tar­tozik a megszégyenítés, állandó kritizálás, a gyermek semmibevétele, az értéktelenség sugalmazása vagy büntetéssel való fenye­getés, félelemben tartás.

gyermekek látásbetegségei szemész sihat

Ezekre sokszor nem derül fény, mivel a családban a nevelés eszközeként szerepel, a gyermek, miután ebben a légkörben nő fel, sokáig nincs tisztában azzal, hogy ez másképp is lehetne.

Ide tartozik még a kapcsolatoktól való megfosztás vagy bezárás mint büntetés, illetve az is, ha más személynek többnyire az édesanyának a gyermek jelenlétében történik a bántalmazása.

Külön élő szülők esetén a kapcsolattartás megakadályozása is érzelmi bántalmazás, hiszen a gyermek érzelmi szükséglete a mindkét szülőhöz való kötődés. Elhanyagolás Az elhanyagoláson belül találkozhatunk fizikai, érzelmi és oktatás-nevelésbeli elha­nyagolással.

E szükségletek kielégítésének mellőzése vagy súlyos hiányosságai esetén beszélünk elhanyagolásról. Az érzelmi elhanyagolás során a gyer­mek érzelmi kötődése, biztonsága nem valósul meg, a szükségesnél kevesebb figyelmet kap a gyermek. Ez sokszor magasabb társadalmi helyzetben levő csa­ládoknál is előfordul, időhiányból, a szülők túlterheltségéből ered. A fizikai elhanyagolás a legszembetű­nőbb a háziorvos és a védőnő számára.

a gyermekek látásromlásának fő formái

Feltűnőek lehetnek a higiénés hiányos­ságok, a ruházkodás hiányai. A súlybeli elmaradás, testi fejlettség elmaradása az elégtelen táplálás gyanúját vetheti fel.

A gyermekek látásromlásának fő formái a következők:

Az elégtelen felügyeletből származó károk sokszor súlyosak, a testi épséget, az életet veszélyeztetik, maradandó káro­sodást, a gyermek halálát is okozhatják. Leggyakoribbak a háztartási balesetek, a gyermekek látásromlásának fő formái, forrázás, áramütés, leesés, vízbe fulladás, mérgezés. Az elhanyagoláshoz sorolhatjuk a szülő mindazon maga­tartását, amellyel gyermeke egészségét Gorodets szemész, így az egészségügyi ellátás mellőzését, a védőoltások beadatásának indokolatlan elmulasztását, a szükséges vizsgálatok és kezelések visszautasítását.

Elhanyagolásra vagy bántalmazásra utaló gyanújelek A fizikai bántalmazás során a korábbiakban már említett testi sérüléseken kívül, a fel­ismerés szempontjából lényeges a szülő és a gyermek viselkedése. A szülő a gyermeket esetleg csak jóval a sérülések keletkezése után viszi orvoshoz, a sérülés keletkezésére vonatkozó történet ellentmondásos, nem hozható összhangba a sérülés jellegével, vagy a szülő és a gyermek eltérően számol be a történtekről.

Bántalmazásra, elhanyagolásra hívhatja fel a figyelmet a gyermeknél jelentkező alvászavar, evészavar, pszichoszomatikus tünetek, enuresis, encopresis, koncentrálási nehézségek, kapcsolatépítési képtelenség, visszahúzódó vagy agresszív viselkedés, de a gyermek lehet feltűnően készséges vagy koraérett is.

a gyermekek látásromlásának fő formái a megvilágítás változásainak hatása az emberi látásra

A háziorvos számára nyilvánvaló kockázati tényezők A kedvezőtlen családi tényezők és körül­mények, élethelyzeti válságok, a szülő személyiségével összefüggő és a gyer­mekkel kapcsolatos tényezők egyaránt elhanyagoló, bántalmazó magatartásra hajlamosíthatnak.

A családi kockázati tényezők közül kiemelendő az egyedülálló szülő, a házas­sági problémák, az erőszak előfordulása a családban, valamint az elszigetelt, kap­csolatokkal nem rendelkező család.

Cukorbetegség szövődményeinek csoportosítása

A szülő személyiségével, életvitelével kapcsolatos kockázati tényezők között jelentős szerepe van a deviáns magatar­tásnak, az alkohol-és drogfüggőségnek, a mentális betegségeknek, pszichés zava­roknak, depressziónak, különösen a post partum depressziónak és pszichózisnak, valamint a személyiségzavaroknak.

Elő­fordul, hogy a szülő és a gyermek a gyermekek látásromlásának fő formái egymásra hangolódva, jelentősen eltérő temperamentummal rendelkeznek, és ebben rejlenek a konfliktusok gyökerei. Aktuális élethelyzetek pl.

A gyermekkel kapcsolatos tényezőként értékelhetjük a testi vagy értelmi fogya­tékkal élő, a krónikus beteg, a magatar­tási vagy tanulási zavarral küzdő gyermek veszélyeztetettségét. A testvérek születése közötti rövid idő, a kis korkülönbség is kockázati tényező lehet.

Mit tehet a háziorvos a bántalmazás és elhanyagolás kérdésében?

Gyermekbántalmazás és elhanyagolás

A veszélyeztetett gyermekek, családok kiszűrése, figyelemmel kísérése, az együtt­működés a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátókkal, kommu­nikáció az egészségügy többi részvevőjével a betegellátás során fontos része az alapel­látók tevékenységének. Veszélyeztetettség és bántalmazás észle­lésekor a teendőkre vonatkozó jogszabályi előírásokat az Törvény a Gyermekek védelméről és gyámügyi igaz­gatásról tartalmazza.

Ennek értelmében: veszélyeztetettség esetén az észlelő köte­les jelzéssel élni a gyermekjóléti szolgálat felé.

  • Látás zavarok
  • Idegi fájdalmak, zsibbadások — Neuropátia Az összes neuropátiás megbetegedés egyharmadáért a magas vércukorszint a felelős, mely szövődmény sok esetben hívja fel a figyelmet a cukorbetegség fennállására.
  • Tizenéves glaukóma
  • Gyermekkori Idiopátiás Artritisz
  • Olvasószemüveg hyperopia esetén
  • A kóros rövidlátás talaján kialakult súlyos látásromlás | Szemészeti Klinika
  • Egy számítógépes látás miatt romlik a teendő A gyermekek távolmaradásának igazolási formái Farkasvölgyi Tagóvoda: 78 fő vételével a következők szerint szabályozza a nevelőtestület feladatkörébe juttatás kétévente vehető igénybe, kivéve, ha súlyos látásromlás történt.

Hatósági eljárást kell kezdeményezni a gyermek bántalmazása vagy súlyos elhanyagolása esetén. Ezek elmulasztása fegyelmi felelősségre vonást von maga után.

Szótár – Az orvosi diagnózisok pedagógiai szempontú értelmezése

A jelzési kötelezettségét elmulasztó egészségügyi dolgozó önmaga is bántal­mazóvá válik. A gyakorlati teendőkről részletes útmutatás található az Országos Gyermekegészségügyi Intézet által készí­tett módszertani ajánlástervezetben.

A gyermekbántalmazás és elhanyagolás jelentősége Mindazon túl, hogy a a gyermekek látásromlásának fő formái akutan egészségkárosodást okoz és életet veszélyez­tető lehet, igen jelentősek a bántalmazás és elhanyagolás hosszú távú következményei is, amelyek a testi, lelki, személyiségbeli fejlődés zavarával, elmaradásával járnak.

Poszttraumás stressz szindróma, önérté­kelési zavar, elégtelen problémamegoldó képesség, személyiségzavar lehet a hosszú távú következmény a bántalmazott gyer­mek, az egyén életében.

Olvassa el is