NKA logo
Facebook
English
Deutsch
Francais
Japan
Turkey
Poland
LOGO

Dudaverseny 100 évvel ezelõtt

Dudások, Dudások, Kedves Barátok..!
1900. szept. 17-én tartották Szegeden az "első" dudás találkozót - ismereteink szerint. Ajánlom mindenki szíves figyelmébe.

SZEGEDI NAPLÓ, 1900. 236, 240. sz.

 Dudaverseny 100 évvel ezelõtt

 Ritka látványosságba volt részük a szegedieknek 1900. szeptember 17-én A szegedi dalárda népünnepélyt szervezett Újszegeden az Erzsébet-ligetben; ahol néhány szegedi és környékbeli dudás, dudaversennyel tette emlékezetessé ezt a napot. A Szegedi Napló akkor így számolt be az eseményről: "...Pompás, magyaros ízû része volt a mulatságnak a dudások versenye, amely a Vigadó teraszán folyt le. A dudások egyenkint léptek fel s mindenek elõtt Csonka Bukusza Ignác játszotta el kedvencz darabját: "De szeretnék akkor olyan urat látni..." Sziráki vedresházi dudás a Kossuth nótáját adta elõ valoságos hazafias elérzékenyedéssel. Vízi Mátyás röszkei dudás azzal mulatta a közönséget, hogy "Szépen ragyog az esthajnali csillag..." Legutoljára maradt Barabás Faragó István, ki eljátszotta, eltánczolta és eldalolta a régi magyar nóták gyöngyét, mely úgy kezdődik, hogy "Fekete szemű cseresznye,.."Ezután lépett fel Stevenzon Mocsin skót dudás, ki nemcsak nemzeti viseletével, hanem közel ezer éves skót dudájávál keltett feltünést. Bürgés Wolford felsővárosi kanász közben kürtszóval jelezte az egyes programszámokat. Volt is a dudások produkciója után annyi taps, amennyi kevés mûvésznek jutott. A szokatlan hangverseny, amilyent nemigen lát a városi közönség, nagy néptömegeket vonzott, mely megismételtette az összes számokat...”

Sziráki Sándor a vedresházi dudás elmondta még, hogy  voltak dudaversenyek a régi idõkben is, mikor minden hazafias nóta után vivátot kellett kiáltani”.